Merkez Bankası'ndan Hükümete açık mektup

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon hedefine ulaşılamadığı için Hükümete bilgilendirici açık mektubunu yayınladı.

Merkez Bankası'nın açıklamaları şöyle:

42 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi uyarınca; 1211 sayılı Kanun uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), hedeften sapmanın nedenlerini ve alınacak tedbirleri yazılı olarak Hükümete bildirmesi ve kamuoyuna duyurması gerekiyor. 2023 yılında enflasyon hedef etrafında belirlenen belirsizlik aralığının oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu metinde enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri açıklanmaktadır.
Amaca ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemleri açıklayınız. Bu belgeyle birlikte, 2023 yılında enflasyonu etkileyen faktörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerin yer aldığı 2024 yılının ilk “Enflasyon Raporu” ve enflasyonun 2023 yılında enflasyona ulaşması için uygulanacak para politikasının daha detaylı anlatıldığı “Para Politikası 2024” metni de yer alıyor. Kısa ve orta vadeli enflasyon hedefi hedefi bilgilerinize sunulmaktadır.

2022 yılı sonunda %64,3 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu, temel etkilerin yanı sıra yatay kur gelişmeleri, düşen döviz ithalat fiyatları ve enerji sübvansiyonları nedeniyle 2023 yılının ilk yarısında geriledi. Böylece Haziran ayında yıllık enflasyon %38,2 oldu. Öte yandan, parasal koşullar, ücret güncellemeleri ve hanehalkına yapılan transferler nedeniyle kredi büyümesinde yaşanan güçlü artışlar, talep yönlü faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisini yılın ilk yarısında belirginleştirdi. Bu gelişmeler, enflasyondan korunmak amacıyla altın ve tüketim malı ithalatı yoluyla cari açığın artmasına ve finansal piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu. Ayrıca, Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depreminin başta emlak piyasası olmak üzere mal, hizmet ve işgücü piyasalarında yarattığı arz-talep dengesizlikleri ile imar faaliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki kısa ve orta vadeli etkileri enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı. . Bu gelişmeler fiyat davranışlarını olumsuz etkilemiş ve yılın ilk yarısında düşen enflasyonun ikinci yarıda yükselmesine yol açmıştır.

Para Politikası Kurulu (Konsey), Haziran 2023'te enflasyondaki düşüşün mümkün olduğu kadar erken sağlanması, enflasyon beklentilerinin sabitlenmesi ve fiyatlama politikasındaki bozulmanın kontrol altına alınması amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma süreci başlatılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda Haziran-Aralık döneminde resmi faiz oranı toplam 34 puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 42,5'e çıkarıldı. Parasal sıkılaştırmayla eş zamanlı olarak piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmak ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla makroihtiyati çerçeve basitleştirildi. Parasal sıkılaştırma, seçici kredi ve miktar kısıtlama tedbirleriyle de desteklendi.

2023 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü iç talebin devam etmesi, mali ayarlamalar, döviz kuru gelişmeleri, ücret artışları, sert hizmet enflasyonu ve ham petrol fiyatlarındaki ani yükselişin birikimli etkileri enflasyon dinamikleri üzerinde etkili oldu. Üstelik tüm bu gelişmelerin kısa sürede eş zamanlı yaşanması nedeniyle fiyatlama politikasının daha da bozulması nedeniyle enflasyon yükseldi. Bu gelişmelerin bir parçası olarak enflasyon Haziran-Eylül döneminde 23,3 puan artarak %61,5'e ulaştı. Bu artışın 4,7 puanı vergiler dahil ve kur etkisi hariç akaryakıt fiyatlarındaki trendden kaynaklanırken; 3,8 puan döviz kurundaki artıştan kaynaklanıyor; 2,8 notu akaryakıt dışındaki vergi artışlarından kaynaklanıyordu. Ücret artışlarının ve talebin oldukça güçlü olduğu bu dönemde, şokların bir araya gelmesiyle fiyat davranışlarının daha da bozulması enflasyonu 10,0 puan artırıcı etki yaptı. Bunların dışındaki faktörlerin etkisi toplamda 2,0 puanla sınırlı kaldı.

Parasal sıkılaştırmanın ilk etkileri finansal koşullar üzerinde görüldü ve kısmen talep koşullarına da yansımaya başladı. Yılın ikinci yarısında dış finansman koşullarının önemli ölçüde iyileştiği, rezervlerin istikrarlı bir artış kaydettiği, cari açığa yansıyan talep koşullarının zayıflamaya başladığı, Türk lirası mevduatların payının arttığı, yerli Türk lirasının ise arttığı gözlendi. Mevduat arttı. Türk lirası varlıklara yönelik dış talep güçlendi. Tüm bu gelişmeler para politikasının etkinliğine katkı sağlamıştır.

Yılın son çeyreği özelinde bakıldığında yıllık tüketici enflasyonu, parasal sıkılaştırma sürecinin finansal koşullar ve yurt içi talep üzerindeki etkileri nedeniyle 3,2 puan ile sınırlı bir oranda artmış ve bu etkinin önemli bir kısmı olan 2,4 puan artış yaşanmıştır. doğalgaz tüketiminin artması ve mekanik bir etkiden dolayı hanelerin serbest kullanım limitinin aşılması nedeniyle. Bu dönemde enflasyonun ana eğilimi de geriledi. Özellikle dayanıklı malların fiyat davranışı
özellikle birincil mallarda ve özellikle gruplarda nispeten daha güçlü toparlanma işaretleri gösterdi. Hizmet enflasyonu güçlü seyrini sürdürürken, talep ve maliyet koşullarına daha duyarlı olan ulaştırma ve gıda hizmetleri enflasyonundaki eğilim de son çeyrekte yavaşladı. Devam eden aşırı konut fiyat artışları yerini bir aydır enflasyonun altında artışa bırakmış ve öncü göstergeler yeni kiralık ilan fiyat artışlarının yavaşladığına işaret etmektedir. Temel, istatistiksel ve model bazlı göstergeler yılın son çeyreğinde enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını ortaya koydu. Böylece 2023 yıl sonu enflasyonu %64,8 ile son enflasyon raporunda paylaşılan tahmin aralığının orta noktasına yakın bir seviyede gerçekleşti. Son çeyrekte yaşanan gelişmeler, parasal sıkılaştırmanın etkisiyle enflasyonu etkileyen faktörlerde kademeli bir gerileme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde dış finansman koşulları, rezervlerin güçlenmesi, cari işlemler dengesinin iyileşmesi ve Türk lirası varlıklara olan talep, döviz kurunun istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmuştur. 2023 yılı sonunda Türk lirası mevduatın payı yıl içinde düştüğü yüzde 32'den yüzde 42'nin üzerine çıkmış, tüketici kredilerindeki yıllık büyüme yüzde 60'tan yüzde 40'ın altına gerilemiş, Altın ve tüketim malları kümülatif ithalatında 12 aylık yıllık artış yüzde 125'ten yüzde 53'e düşerek zirveye ulaştı.

Konsey, 2024 yılına girerken parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini ve parasal aktarımı desteklemeye yönelik diğer politika tedbirlerini dikkate alarak Ocak ayındaki toplantısında politika faizini %45'e yükseltmiş ve Şubat ayında sabit tutmuştur. Mart ayında aylık enflasyonun genel eğilimi beklenenin üzerinde seyrederken, kısa vadeli göstergeler yurt içi talepteki güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti. Bu çerçevede Konsey, Mart ayındaki toplantısında, kötüleşen enflasyon görünümünü dikkate alarak resmi faiz oranını %50'ye çıkarmıştır. Ayrıca Merkez Bankası, operasyonel çerçeveyi değiştirerek gecelik borç verme ve borç alma faiz oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puan marjla belirlenmesine karar verdi. Operasyonel çerçevedeki değişiklik, faiz oranlarının yüksek seviyesi dikkate alınarak yapılan teknik bir düzeltme olup, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ana referans faiz oranı olarak kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görülene ve enflasyon beklentileri beklenen tahmin aralığına yaklaşana kadar kısıtlayıcı para politikasını sürdürecek. Enflasyon görünümünün belirgin ve kalıcı bir şekilde kötüleşmesinin beklenmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı konumunuz; Aylık enflasyonun ana eğiliminin azalması ve 2024 yılının ikinci yarısında yurt içi talebin dengelenmesi, Türk lirasının reel olarak değer kazanması ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesi yoluyla enflasyondaki düşüşün sağlanması bekleniyor.

TCMB'nin temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Para politikası bu amaçla oluşturulacak. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı resmi faiz oranı olmaya devam edecek, kredi büyümesi ve mevduat faizlerinde beklenenden farklı gelişmeler yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyici politika tedbirleri alınmaya devam edilecektir.


2024 para politikası metninde de belirtildiği üzere, enflasyonun gelecekteki gidişatına ilişkin ekonomik birimlere yön vermesi amaçlanan göstergeler, kısa vadeli enflasyon tahminleri ve orta vadeli enflasyon hedefleridir. Bu çerçevede para politikası, orta vadede enflasyonu düşürebilecek ve %5 hedefine ulaşabilecek parasal ve finansal koşulları sağlamaya yönelik kararlılığına devam edilecektir. Para politikasının sürdürülmesi durumunda enflasyonun 2024 sonunda %36'ya ulaşması, 2025 sonunda %14 ve 2026 sonunda %9'a düştükten sonra %5 seviyesinde istikrar kazanması bekleniyor. Enflasyon hizmetlerinin katılığı, enflasyon beklentileri jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon risklerini canlı tutuyor.

Enflasyonla mücadele sürecinde para ve maliye politikalarının koordinasyonu büyük önem taşıyor ve Orta Vadeli Program'da (OVP, 2024-2026) yer alan ve öngörülebilirliği artıran kamu politikası varsayımları TCMB'nin enflasyon tahminlerine de yansıyor. Bu çerçevede, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, OVP'de sunulan enflasyon tahminlerinin yönetilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında takip edilmesi ve kısıtlayıcı para politikası duruşunun basiretli maliye politikasıyla desteklenmesi, beklenen enflasyonun düşürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. yol. OVP kapsamında açıklanan diğer fiyat istikrarı ve finansal istikrarı destekleyici önlemlerin de enflasyonla mücadele sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Enflasyonla mücadele yolu doğrultusunda OVP'de açıklanan orta vadeli hedeflerin tutturulması, fiyat istikrarının sağlanmasında temel rol oynayacaktır. Öte yandan enflasyonun katılığını ve oynaklığını azaltacak yapısal reformların devam etmesi ve arz kapasitesini artıracak teknolojik ve dijital dönüşümün desteklenmesi orta ve uzun vadede fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkı sağlayacaktır. terim . Bu çerçevede TCMB, yapısal unsurların analiz edilmesi, bu doğrultuda politika önerilerinin geliştirilmesi ve enflasyonla mücadelenin önemi konusunda paydaşlar ve kamuoyunda farkındalık yaratılması yönündeki çalışmalarına devam edecektir.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir