Rekabet soruşturmaları için süre ayarlaması yapıldı

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, 29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

Kanunla Rekabet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmalarda önemli usul değişiklikleri yapıldığını vurgulayan Küle, şöyle konuştu: “Yeni yasal düzenlemeyle soruşturma sürecinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. İncelemeler ortalama 3-4 ay önce tamamlanıyor.” dedi.

Küle, mevzuat değişikliklerinin üç başlıkta ele alınabileceğini vurguladı ve bunlardan ilkinin soruşturma tebliğleriyle ilgili olduğunu söyledi.

Kanunen Konseyin soruşturmaya ilişkin kararını 15 gün içinde taraflara bildirmesi gerektiğini belirten Küle, şöyle konuştu: “Soruşturma duyurusunda, yasanın ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği belirtiliyor. Bildirimde tespitler yer alıyor. Soruşturmaya esas teşkil eden tespit ve değerlendirmeler ile dosyada yer alan tespit, iddia ve değerlendirmelere ilişkin tarafların bilgileri.” “30 gün içinde gönderilecek ilk yazılı savunma talebini içeriyor. Şu aşamada soruşturma açılmasını gerektirecek bir şüphe var ama ilgili taraf rekabet ihlaliyle suçlanmıyor.” dedi.

Soruşturmalarda yer alan kişilerin savunulmasının önemine dikkat çeken Küle, şöyle konuştu: “Savunma hakkının etkili bir şekilde kullanılabilmesi için suçlamanın ve dayandığı delillerin bilinmesi önemlidir. Savunma hakkının etkin kullanılması, savunma hakkının bilinmesini gerektirir. Soruşturma konusu suçlamalara ilişkin etkin savunma yapılabilmesi için suçlama ve dayanakları belirlenerek şirketlerin yazılı savunma yapma zorunluluğu ortadan kaldırılacak, değişiklikle soruşturma süreçleri daha etkin yürütülecek.

“Soruşturma süreci uzuyordu”

İkinci olarak, soruşturma komisyonunun önceki görüşlerinde bir değişiklik olması durumunda ek bir yazılı görüş hazırlayacağını belirten Küle, şöyle konuştu: “Soruşturmayı yürütmekle görevli olanlar görüşlerinde bir değişiklik olmamasına rağmen ek görüş bildirirlerse. Soruşturma raporunda yer alan görüşler dikkate alındığında, yeni bir husus ortaya çıkmamasına rağmen soruşturma raporunda belirtilen unsurlar tekrarlanmaktadır.” “Soruşturma süreci uzuyordu.” Dedi.

Son konunun soruşturma kapsamındaki dönemlerle ilgili olduğunu vurgulayan Küle, şöyle konuştu:

“İnceleme komisyonunun görüşünü değiştirmesi halinde 15 gün daha yazılı görüş hazırlaması, şirketin ise 30 gün içinde yazılı savunma yapması gerekiyor. Eski düzenlemeye göre her iki tarafın da bir defaya mahsus olmak üzere görüş isteme hakkı vardı. Bu sürelerin uzatılması Bu durumda Kanunda yapılan değişiklikle sürelerin uzatılma ihtimali ortadan kaldırılmış ve ön soruşturma prosedürü kısaltılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir